Narkens Blomsterfond är en politiskt och religiöst obunden ideell fond som administrerar minnesgåvor i anslutning till begravningar med ändamålet att ge ekonomiska bidrag till gagn för Narken som by.

Minimigåvan är 60 kr. Det är fritt att donera mer om man så önskar.
Pengarna sätts in på Sparbanken Nord. Konto: 8264-4, 63 042 0313
Kontaktperson: Eivor Röjlind, 070-538 03 16

Ansökan om bidrag ska lämnas in till styrelsen för 1 juni. Ansökan ska innehålla en redogörelse för ändamålet, belopp samt ange vem som ansöker.

Utdelade bidrag

2011 Innertaket i stora salen på skolan 30 000 kr
2014 Möbler & köksutrustning till skolan 10 000 kr
2016 Gungställning till skolan 25 188 kr
2018 Hjärtstartare till skolan 18 101 kr

Blomsterfondens styrelse 2020

Ordförande: Eivor Röjlind
Kassör: Rebecca Norrman
Sekreterare: Kenneth Ridbäck
Ledamöter: Margit Ridbäck, Edith Nordmark, Inga-Lis Brånin