Narkaus

Etikett: möte

Kallelse: Planeringsmöte

Alla som är intresserade av att sommaraktiviteter kan genomföras i byn liksom tidigare år kallas nu till planeringsmöte. Möjligheterna för caféverksamhet och andra aktiviteter under Narkenveckan står på agendan.

Lördag 23/5 kl. 15
Narkens skola

Alla som inte kan närvara, men som kan hjälpa till med att baka eller bemanna caféet uppmanas också att höra av sig för att det ska gå att uppskatta hur caféverksamheten kan bedrivas.

Nu behöver vi kraftsamla för att ännu en gång få till en fantastisk sommar i Narken! Välkomna!

Möte inför sommaren 2020

Igår höll Narkens Idrottsförening och Narkens Intresseförening möte angående sommarens aktiviteter och samarbeten. Normalt påbörjas planeringen inför sommaren tidigare, men detta år är speciellt med tanke på situationen med Covid-19 och den smittspridning som är risken när människor träffas och umgås.

Föreningarnas möte inför sommaren 2020
Vänster sida: Georg Ridbäck, Eyvind Eriksson (skymd), Bertil Aspholm.
Mitten (bakifrån): Janne Eriksson, Tomas Nordmark, Edith Nordmark & Nisse Nordmark (båda med ryggen mot kameran).
Höger sida: Kenneth Ridbäck, Elin Ridbäck. Kajsa Ridbäck, Eivor Röjlind.
Foto: Per Lampa

Föreningarna beräknar att det finns möjlighet att genomföra Narkenveckan om än i mindre skala och med aktiviteter som är genomförbara utan att riskera ökad smittspridning, t.ex. genom att hålla aktivitererna utomhus eller begränsa antal deltagare. Diskussioner om vilka aktiviteter som är lämpliga och hur de ska genomföras diskuteras fortfarande och det kommer med all säkerhet att bli ett mer spontant upplägg på Narkenveckan detta år.

Sommarcaféet kan även det bli av, men med begränsade öppettider. Den stora utmaningen vad gäller caféet är att föreningarna i dagsläget inte har någon sommarjobbande ungdom som kan bemanna caféet under veckan och därför är helt beroende av ideella krafter. Förslaget är i dagsläget att endast hålla öppet under helgerna från midsommar t.o.m. slutet av juli.

Det traditionsenliga midsommarfirandet är inställt liksom fisketävlingen Harrens Dag som varit ett välbesökt arrangemang i flera decennier. Det är givetvis tråkigt att alla arrangemang vi är vana vid och sett fram emot inte blir av, men vi får blicka framåt och göra det bästa av situationen och hjälpas åt för att få en så trevlig och rolig sommar som möjligt samtidigt som vi gör det som krävs för att hålla oss friska.

De som har intresse av att vara med och bemanna caféet eller baka får gärna anmäla sitt intresse snarast för att vi ska kunna planera för hur caféverksamheten kan bedrivas i sommar. Vi är intresserade både av ideella krafter samt sommarjobbande ungdomar! Skriv en kommentar till detta inlägg eller ta kontakt med föreningarna direkt i så fall.

/ Lassin Ewa

© 2022 Narken

Tema av Anders NorenUpp ↑